Dit is een oude revisie van het document!


De devotie tot het Heilig Aanschijn

Historische bijdrage over het werk van Eerherstel, geopenbaard aan de Karmelietes Zuster Maria van de H. Petrus 1880; zuster_maria_sr_def2.doc

Meer dan toen is het nu dringend nodig dit werk van Eerherstel te verrichten, omdat Onze Goddelijke Verlosser zoveel smaad en godslastering wordt aangedaan.

Een van de belofte door Christus gegeven aan hen die Zijn Aanschijn vereren:

Door de invloed van mijn menselijkheid zullen zij een levendige glans van mijn godheid ontvangen en zij zullen erdoor verlicht worden tot in het diepste van hun ziel, zodat zij in het eeuwige leven, door de gelijkenis met Mijn Aangezicht, meer dan veel anderen zullen schitteren. (H.Gertrudis)

De Kruisweg van het Heilig Aanschijn: Kruisweg van het H. Aanschijn